Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

 

Thủ tục

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Ban Quản lý.

- Bước 2: Ban Quản lý cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cung cấp thông tin của Ban Quản lý.

Lệ phí:

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015. (Tải về)

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(31/10/2017 4:15 CH)

  Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu...(31/10/2017 4:09 CH)

  °
  379 người đang online