Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tài kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(03/09/2019 4:30 CH)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV(18/03/2019 3:51 CH)

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

°
792 người đang online