Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

 

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư số 53 có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2017

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tài kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(03/09/2019 4:30 CH)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV(18/03/2019 3:51 CH)

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

°
1165 người đang online