Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Tin mới nhất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(31/10/2017 4:15 CH)

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

°
554 người đang online