THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Đăng ngày 21 - 07 - 2019
100%

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

Địa chỉ liên lạc khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC:Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; 

Điện thoại: 03213.942.862; Fax:  03213.942.927; Email: Vp.bqlkcn@hungyen.gov.vn.

Văn thư: Bà Vũ Thị Tuyết; Mobile: 0336426226; Email: vttuyet@hungyen.gov.vn

Chánh văn phòng: Vũ Quốc Nghị; Mobile: 0904.200.333;

Email: Vqnghi@hungyen.gov.vn

STT

Tên thủ tục hành chính

   I     Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư.

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

17

Giãn tiến độ đầu tư.

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

25

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

26

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

II

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

III

Lĩnh vực Xuất nhập cảnh

 

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

IV

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

1

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

2

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

3

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh.

V

Lĩnh vực lao động

1

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp.

2

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

3

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động.

4

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

5

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp.

VI

Lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng

1

Cấp Giấy phép xây dựng.

2

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

3

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo.

4

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

5

Gia hạn Giấy phép xây dựng.

6

Cấp lại Giấy phép xây dựng.

7

Cấp Giấy phép di dời công trình.

8

Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

9

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(04/05/2016 4:14 CH)

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(04/05/2016 4:14 CH)

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(04/05/2016 4:14 CH)

°
354 người đang online