Các Luật, Nghị quyết được thông qua tài kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 03 - 09 - 2019
100%

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tài kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

 

STT

Tên văn bản

I

Các Luật

1

Luật Giáo dục

2

Luật Kiến trúc

3

Luật Quản lý thuế

4

Luật Đầu tư công

5

Luật Luật thi hành án hình sự

6

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

II

Các Nghị quyết

1

Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

2

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

3

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

4

Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

5

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

6

Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

7

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

8

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại tre em”

9

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

10

Nghị quyết kỳ hộp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

 

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV(18/03/2019 3:51 CH)

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016(28/02/2017 1:51 CH)

°
8 người đang online