Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2020.

Đăng ngày 02 - 10 - 2020
100%

Trong 9 tháng đầu tư năm 2020, tình hình Dịch CoVid - 19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ các khó khăn chung, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tập trung nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Qua đó, kết quả thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể :

 

Trong quý III năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 7 dự án đầu tư, trong đó 4 dự án trong nước và 3 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 340 tỷ đồng và 7 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 22 dự án đầu tư (11 dự án trong nước và 11 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 79,8 triệu USD, tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 13,8 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa,.... Cũng trong 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 20 dự án, trong đó 15 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 156,2 triệu. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 9 tháng năm 2020 khoảng 236 triệu USD. Thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động trước thời hạn 6 dự án, trong đó 2 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 4 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 3 triệu USD và 139 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm 2020, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 451 dự án còn hiệu lực, trong đó 253 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 198 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.245 triệu USD và 25.822 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 858 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 66% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Cùng với đó, với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN triển khai thực hiện dự án nhanh, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trong 9 tháng năm 2020, tại các KCN đã có thêm 25 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 9/2020 là 374 dự án (gồm 220 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 154 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 82,9 % tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Số lao động mới tăng thêm khoảng 3.200 lao động, đạt 107% kế hoạch của cả năm 2020 (3.000 lao động). Tổng vốn đầu tư thực hiện lũy kế hết tháng 9/2020 ước đạt 3.500 triệu USD (bằng 82% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài) và 20.500 tỷ đồng (bằng 79,5 % tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư trong nước). Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh 9 tháng năm 2020 ước đạt 1.650 tỷ đồng, tăng khoảng 6,4 % so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 67,3% kế hoạch đề ra cả năm (2.450 tỷ đồng).

Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các KCN đã được tăng cường. Trong đó trọng tâm tuyên truyền về công tác phòng chống Dịch CoVid – 19, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tới doanh nghiệp và người lao động trong các KCN. Duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2020, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định, trong đó có 60% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn quy định; có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, 4; và 100% công việc được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong các tháng cuối năm 2020 Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện Đề án quy hoạch mở rộng KCN Yên Mỹ II và Thăng Long II giai đoạn 3. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với các KCN đã được quy hoạch theo quy định, để các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo sớm triển khai dự án. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các Sở ngành liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp triển khai dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu phát triển triển kinh tế xã hội của tỉnh, chào mửng Đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II(23/04/2021 2:48 CH)

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2021.(07/04/2021 11:21 SA)

Tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931...(30/03/2021 1:39 CH)

°
368 người đang online