Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng ngày 15 - 06 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; sáng ngày 12/6/2020, Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Hương - Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đại diện các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Luyện Phương Nam - Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các KCN; các tổ chức đoàn thể - chính trị của Ban cùng sự có mặt của 30 đại biểu chính thức triệu tập Đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cấp trên; bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Vũ Quốc Nghị - Chi ủy viên khóa III đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo khẳng định sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ với quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức đã giành được những kết quả quan trọng, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu mà Nghị Quyết Đại hội khóa III đề ra, như: Tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh quy mô diện tích 07 KCN; bổ sung 01 KCN và đưa ra khỏi quy hoạch 05 KCN; phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch KCN Đô thị và Dịch vụ lý Thường Kiệt; mở rộng KCN Yên Mỹ II và tiếp tục mở rộng KCN Thăng Long II. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các KCN được đẩy mạnh (đã có thêm 546 ha diện tích KCN được xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ); có thêm 02 KCN hoàn thành đầu tư hạ tầng, phát triển mới thêm 03 KCN. Thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả tích cực (có thêm 222 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng gần 2,8 tỷ USD). Công tác quản lý sau cấp phép đã từng bước được tăng cường theo hướng quyết liệt, chặt chẽ hơn; hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, trong Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, coi trọng và thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt được nâng cao hơn, phát huy được sự chủ động của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, đều đặn, chất lượng từng bước được nâng cao, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và nguyên tắc dân chủ, khách quan, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa vi phạm, thực hành tiết kiểm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Các cán bộ, đảng viên đều có ý thức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh trong sáng, không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN còn chậm; vẫn còn một số ít doanh nghiệp vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường; công tác cải cách hành chính còn một số mặt hạn chế; một số bộ phận còn để chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính chưa đạt mục tiêu mong muốn. Trong sinh hoạt chi bộ, số đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến còn ít. Vẫn còn một số ít đảng viên chưa thật sự tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, thể hiện ở ý thức tự giác chưa cao, chưa thật sự tâm huyết và trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa phát huy tốt tinh thần nghiên cứu, tự học tập và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan...

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể vào báo cáo chính trị trình Đại hội, làm sáng tỏ thêm những thành tích, kết quả đã đạt được và những mặt hạn chế, yếu kém trong những năm qua, đồng thời các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Hương Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương pháp và có nhiều chuyên đề thảo luận về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tình hình thực tiễn tại cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Chi bộ; thực hiện tốt các nhiêm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao...

Đại hội đã sáng suốt bầu được Ban Chi ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Quang Thắng được bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Quốc Nghị được bầu là Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất của 100% đại biểu tham dự tại Đại hội, gồm:

- Hàng năm có ít nhất 95% số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Duy trì hàng năm Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm đạt trong sạch vững mạnh.

- Phấn đấu kết nạp mới từ 05 đảng viên trở lên và chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho các đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đưa chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan đạt mức khá.

- Xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thế vững mạnh.

- Thành lập mới và mở rộng thêm từ 3 - 5 KCN; thu hút thêm 2.5 tỷ USD vào các KCN. Có thêm 3 KCN hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng; 03 nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN đi vào hoạt động, đảm bảo sau xử lý đạt cột A, Quy chuẩn về nước thải công nghiệp trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Có thêm 550 ha đất được giải phóng mặt bằng, bàn giao và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để tiếp nhận dự án đầu tư..

Đại hội đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Chi bộ đã đề ra. 

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II(23/04/2021 2:48 CH)

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2021.(07/04/2021 11:21 SA)

Tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931...(30/03/2021 1:39 CH)

°
399 người đang online