Báo cáo Công tác vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 26/CV.BCĐVĐHMTN ngày 12/5/2020 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh về việc báo cáo công tác vận động HMTN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã báo cáo một số kết quả công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh.

 

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 6 tại KCN Phố Nối A.(13/11/2020 9:43 SA)

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 5 tại Công ty TNHH Sews Componets Việt...(02/11/2020 8:38 SA)

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ tư năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh.(27/07/2020 1:48 CH)

°
399 người đang online