Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020

Đăng ngày 22 - 04 - 2020
100%

 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, chủ doanh nghiệp và người lao động làm việc trong các KCN tỉnh Hưng Yên về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, tác dụng của máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh và phòng ngừa thảm họa. Ngày 22/4/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-BQL về triển khai vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020.

Chi tiết Kế hoạch số 333/KH-BQL

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 6 tại KCN Phố Nối A.(13/11/2020 9:43 SA)

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 5 tại Công ty TNHH Sews Componets Việt...(02/11/2020 8:38 SA)

Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ tư năm 2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh.(27/07/2020 1:48 CH)

°
394 người đang online