Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2020.

Đăng ngày 15 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BQL ngày 20/02/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 10/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2020 với chuyên đề “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường và bà Lê Thị Minh Ánh - Chuyên gia của Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường. Tham dự hội nghị còn có đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - Công an tỉnh; đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Văn Lâm,Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp trong các KCN.

 

Ông Lâm Đức Thuấn - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh đã nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập, phát triển công nghiệp hiện nay đã và đang kéo theo ảnh hưởng ngày càng lớn của tình trạng gây ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Những quy định về bảo vệ môi trường ngày càng bộc lộ nhiều bất cập trong quá trình thực hiện. Để những quy định về bảo vệ môi trường ngày càng phù hợp hơn, tiệm cận hơn với những quy định của nền kinh tế hội nhập, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Để các Doanh nghiệp nắm rõ và triển khai thực hiện đúng, đầy đủ những quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp những quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn ngừa, giảm thiểu ô  nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế của nước ta nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh nói riêng có sự ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID - 19. Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh và các sở, ngành sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các Doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đi vào hoạt động sản xuất ổn định, thực hiện mục tiêu kép ”Vừa sản xuất, vừa chống dịch” nhưng chúng ta không thể xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Lê Thị Minh Ánh - Chuyên gia của Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường giới thiệu, hướng dẫn những nội dung mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bà Lê Thị Minh Ánh - Chuyên gia của Vụ Chính sách, Pháp chế

và Thanh tra - Tổng cục Môi trường thuyết trình.

Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ các doanh nghiệp. Ban tổ chức Hội nghị đã tiếp nhận, giải đáp các câu hỏi, ý kiến cần giải đáp của các đại biểu đến từ các Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam, Công ty TNHH MTV thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty TNHH KCN Thăng Long II, Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng VNT....

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị lần này, các đại biểu đã nắm bắt được các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để tham mưu cho các chủ Doanh nghiệp thực thi hiệu quả các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.  

 

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các...(21/06/2022 2:52 CH)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp...(23/10/2019 4:22 CH)

°
1089 người đang online