Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 08 - 2020
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tại Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN, chủ doanh nghiệp trong các KCN tỉnh:

 

1. Quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc đơn vị mình. Quán triệt 100% cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện khai báo y tế (trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng NCOVI); cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/ trên điện thoại thông minh để được cảnh báo tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19. Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh phát sinh tại đơn vị mình, báo cáo về các cơ quan chức năng theo quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai về Ban Quản lý các KCN tỉnh trước ngày 31/8/2020. \

2. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh trong KCN do đơn vị mình làm chủ đầu tư, tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình phát sinh người lao động trong các doanh nghiệp KCN có tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2), vòng 3 (F3) với các ca bệnh nhiễm Covid-19 (Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú/tạm trú, số điện thoại liên lạc…), tổng hợp gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện) trước 16h hàng ngày.

Ban Quản lý các KCN tỉnh gửi kèm văn bản này, Công điện khẩn số 2137/CĐCTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong các KCN nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết công văn số 751/BQL-DN

Tin mới nhất

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.(06/05/2021 9:03 SA)

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số...(05/05/2021 8:48 SA)

Yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công...(28/04/2021 11:18 SA)

°
407 người đang online