Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam

Đăng ngày 29 - 01 - 2021
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công điện số199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, chủ doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của các cơ quan chức năng (Chi tiết một số biện pháp theo phụ lục đính kèm). Thực hiện tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp mình và gửi kết quả về chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện) trước ngày 02/02/2021.

2. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, tiệc liên hoan tập thể và các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, giữ khoảng cách trong phòng họp. Quán triệt, tuyên truyền vận động người lao động không di chuyển đến các địa phương, vùng có dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động.

3. Quán triệt người lao động thuộc doanh nghiệp mình hiểu, thực hiện nghiêm túc: Trường hợp không may có tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2), vòng 3 (F3) với ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2, phải thực hiện ngay việc khai báo y tế (trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng NCOVI), tự cách ly tại nhà và thông báo cho chính quyền hoặc y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến các ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2 để kịp 2 thời thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh cho phù hợp. Kịp thời báo cáo tình hình phát sinh người lao động có tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2), vòng 3 (F3) với các ca bệnh nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú/tạm trú, số điện thoại liên lạc…), về chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện) và Ban Quản lý các KCN tỉnh. Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên gửi kèm theo văn bản này, Công điện số 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và chủ doanh nghiệp trong các KCN nghiêm túc thực hiện./. 

Chi tiết văn bản số 107/BQL-DN

Chi tiết Công điện số 199/CĐ-UBND

Tin mới nhất

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.(06/05/2021 9:03 SA)

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số...(05/05/2021 8:48 SA)

Yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công...(28/04/2021 11:18 SA)

°
319 người đang online