Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Đăng ngày 06 - 01 - 2021
100%

Năm 2020, tình hình Dịch CoVid - 19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số thời điểm, các nhà đầu tư nước ngoài không thể sang Việt Nam để tìm hiểu, ký kết hợp đồng và thực hiện các dự án đầu tư; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bị ngưng trệ do thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào và thực hiện giãn cách xã hội. Trước tình hình đó, để đẩy mạnh công tác quy hoạch cá KCN, triển khai thực hiện dự án và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN đồng bộ. Trong năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện các Đề án quy hoạch các KCN, trình cấp có thẩm quyền và được chấp thuận bổ sung 7 KCN vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, với tổng diện tích 1.405,78 ha, gồm: Khu công nhiệp sạch (143,08 ha), khu công nghiệp số 01 (263,78 ha), khu công nghiệp số 03 (159,71 ha), Khu công nghiệp số 5 (192,64 ha), Khu công nghiệp Thổ Hoàng (250 ha), KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 (180,5 ha), KCN Yên Mỹ II mở rộng (216 ha), nâng tổng số khu công nghiệp được quy hoạch của tỉnh Hưng Yên lên thành 15 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất quy hoạch là 3.887,23 ha.

 

Đồng thời, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tập trung nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc; chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vướt quá khó khăn, để thực hiện dự án đầu tư và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các KCN được tăng cường; trong đó trọng tâm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Dịch CoVid – 19, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tới doanh nghiệp và người lao động trong các KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trong năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 41 dự án đầu tư, trong đó 24 dự án trong nước và 17 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.120 tỷ đồng và 238 triệu USD, tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 33 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa,.... Thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 32 dự án, trong đó 25 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 7 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 217 triệu USD và 277,5 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2020, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong năm 2020 khoảng 558 triệu USD, bằng 112% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động trước thời hạn 9 dự án, trong đó 3 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 6 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 72 triệu USD và 368 tỷ đồng. Đến hết năm 2020, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 465 dự án còn hiệu lực, trong đó 261 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 204 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.434 triệu USD và 26.924 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN khoảng 877 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 68% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN triển khai thực hiện dự án nhanh, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trong năm, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có thêm 40 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo thêm việc làm mới cho khoảng 3.700 lao động lao động. Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh năm 2020 ước đạt 2.350 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 387 dự án (gồm 227 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 160 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 83% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước khoảng 3.600 triệu USD, chiếm 81,2% tổng vống đầu tư đăng ký; của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21.500 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp khoảng 61.000 người.

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong năm có trên 99 % hồ sơ thủ tục đã giải quyết đúng hoặc sớm thời hạn theo quy định, trong đó có khoảng 60% hồ sơ TTHC được giải quyết sớm hơn quy định; có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, 4; và 100% công việc được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan.

Nhìn chung, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid 19, nhưng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh; xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Hoạt động động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện; thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả cao; các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao; việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021 Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với các KCN đã được quy hoạch theo quy định, sớm triển khai dự án đầu tư. Đồng thời, tiếp tục rà soát đề xuất quy hoạch phát triển các KCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật quy hoạch; trong đó tập ưu tiên các KCN có vị trí giao thông thuận lợi, có điều kiện thu hút đầu tư phát triển nhanh, như: Các KCN nằm trong KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt; các KCN tại vị trí tiếp giáp với đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Rẽ - Ninh Bình, và các KCN tiếp giáp với quy hoạch đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các Sở ngành liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp triển khai dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu phát triển triển kinh tế xã hội của tỉnh, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025)./.

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II(23/04/2021 2:48 CH)

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2021.(07/04/2021 11:21 SA)

Tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931...(30/03/2021 1:39 CH)

°
498 người đang online