Tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 30 - 09 - 2021
100%

Ngày 04/3/2021 và ngày 17/5/2021, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV cùng Đoàn công tác đã về làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chuẩn bị tốt các nội dung để Đoàn làm việc và đã báo cáo đầy đủ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cùng Đoàn công tác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các khu công nghiệp trong thời gian tới.

 

Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Chương trình hành động số 08/CTr-UBND ngày 19/01/2021 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Hưng Yên; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 162/KH – BQL ngày 19/02/2021 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong Kế hoạch số 162/KH- BQL, xác định 18 nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành 29 kế hoạch chuyên đề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, đã hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021. Cụ thể như sau:

Về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong công tác lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư. Kết quả: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 3 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: KCN Phố Nối A mở rộng diện tích (92,5 ha), KCN Sạch (143,08ha) và KCN số 5 (192,64 ha); đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (có từ 2-3 KCN thành lập mới và mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư).

Đồng thời, KCN số 3 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trương đầu tư; KCN Yên Mỹ II mở rộng và KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 đang được thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập Đề án bổ sung 06 KCN có vị trí giao thông thuận lợi vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ sung 03 KCN vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2021, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 139 ha đất khu công nghiệp, bằng 139% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (giải phóng mặt bằng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp).

Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã san lấp mặt bằng, đang hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 89 ha đất khu công nghiệp, đạt 89% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (đầu tư xây dựng hạ tầng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp).

Về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Mặc dù, chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhưng do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nên tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp vẫn đạt kết quả cao. Trong 9 tháng đầu năm 2021, trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 21 dự án đầu tư (12 dự án trong nước và 9 dự án nước ngoài). Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 504 triệu USD, bằng 112% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 450 triệu USD) và bằng 216% so với cùng kỳ năm 2020 (233 triệu USD). Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  02 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 05, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.385 tỷ đồng; và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.788 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất của các dự án trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tại các khu công nghiệp có thêm 24 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 80% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (có thêm 30 dự án đi vào hoạt động); tạo thêm việc làm mới cho khoảng 3.500 lao động, bằng 117% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (tạo thêm việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động). Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 1.800 tỷ đồng, đạt 72% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (thu ngân sách nội địa 2.500 tỷ đồng).

Nhìn chung, các dự án trong các các khu công nghiệp có tiến độ triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ theo đăng ký. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp là 408 dự án (gồm 233 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 175 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 85,8% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 65.000 lao động.

Về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan và ban hành nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Đã tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 về phòng, chống  dịch Covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có trường  hợp  mắc Covid-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện ký Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để theo dõi, giám sát thực hiện. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xây dựng, hoàn thiện “Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp” gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh để kiểm tra, phê duyệt; đến nay Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phê duyệt trên 100 Kế hoạch của doanh nghiệp.

Hưởng ứng Đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp trong các KCN ủng hộ quỹ hộ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức: Hội nghị tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch và nhân viên y tế của các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập huấn trực tuyến “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp” cho 20 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho 16 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sử dụng nhiều lao động tham dự Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức, tại điểm cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Về quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công đối với 34 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 45 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Thực hiện kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 07 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của 02 khu công nghiệp. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 02 dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã giải quyết 267 hồ sơ thủ tục hành chính và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; trong đó khoảng 88% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn (chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao là, duy trì trên 50% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết từ 30%-70% so với quy định của pháp luật). Duy trì hoạt động hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Duy trì công khai toàn bộ thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban và tại Trụ sở cơ quan theo đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Duy trì ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: Hệ thống dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Duy trì cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ công việc, thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được số hóa và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử (không gửi kèm văn bản giấy).  

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Thực hiện nghiêm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện nghiêm công tác đánh giá công chức và lao động định kỳ hàng tháng theo quy chế của cơ quan.

Về thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế. Nâng cao chất lượng công tác tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia góp ý đầy đủ, kịp thời đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến. Thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội; rà soát, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động cơ quan và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh các văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý; các quy định mới của pháp luật liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, về cải cách hành chính, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản luật được thông qua hoặc có hiệu lực trong năm 2020 và năm 2021, như: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Xây dựng; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật bảo vệ môi trường, Bộ luật Lao động,…Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 để góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm 2021 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng và các khu công nghiệp khác đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện Đề án bổ sung các khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam theo quy định.

Hai là, Tập trung đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp: Minh Đức, Phố Nối A, Yên Mỹ, Minh Quang và các khu công nghiệp khác đã được quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Phấn đấu trong năm 2021, xây dựng hạ tầng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp.

 Ba là,  Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các tổ chức tư vấn, xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. Phấn đấu trong năm 2021, thu hút được 550 triệu USD tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm.

Bốn là,  Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Năm là, Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xây dựng, hoàn thiện “Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp” gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh để kiểm tra, phê duyệt. Yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.

Sáu là, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, chi tiêu ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bẩy là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng, công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Tám là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế. Nâng cao chất lượng công tác tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 để góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021.(06/10/2021 2:02 CH)

  Thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.(06/08/2021 3:38 CH)

  Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.(06/07/2021 4:24 CH)

  °
  124 người đang online