Thông báo Về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 10 - 2021
100%

- Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; Công văn số 1579/LĐTBXHPC ngày 07/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN; - Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; - Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo về việc tiếp nhận thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

 

1. Kể từ ngày 01/10/2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên là cơ quan tiếp nhận, thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

(Đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động khác, doanh nghiệp thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan) 

2. Đề nghị các doanh nghiệp truy cập vào mục “Thủ tục hành chính” trên Cổng Thông tiên điện tử Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: http://banqlkcn.hungyen.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.hungyen.gov.vn để biết và thực hiện theo hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ về các đầu mối sau đây để được hỗ trợ, giải đáp:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp; di động: 0983.334.658; email: tuananhhy78@gmail.com.

- Ông Nguyễn Thành Trung; di động: 0904.681.333; email: trunghyiza@gmail.com.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo để các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

Chi tiết Thông báo số 1083/TB-BQL ngày 04/10/2021.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

  Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

  Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

  °
  950 người đang online