Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca nghi nhiễm là công nhân của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 313/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam(ông Phạm Hoài Nam; địa chỉ: Khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hương Dương),Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam, Công ty TNHH KCN Thăng Long II và các doanh nghiệp/đơn vị sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp)trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

 

1. Yêu cầu Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam:

- Tạm dừng hoạt động sản xuất của Công ty cho đến khi đảm bảo an toàn mới được hoạt động trở lại. Xây dựng các phương án phong tỏa, cách ly đảm bảo theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, chính quyền địa phương rà soát, xác minh tất cả các đối tượng F1, F2, F3 có tiếp xúc gần với ca bệnh F0 (ông Phạm Hoài Nam) nhất là trong khoảng thời gian từ 15/01/2021 trở lại đây. Đồng thời thông báo cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty để thực hiện khai báo y tế với chính quyền nơi cư trú và thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.

 - Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc của Công ty và vệ sinh khử khuẩn những vị trí, vật dụng có nguy cơ cao.

2. Công ty TNHH KCN Thăng Long II có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan y tế và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong KCN; Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình phát sinh và báo cáo kịp thời về Ban Quản lý các KCN tỉnh và UBND huyện Yên Mỹ.

3. Đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thông tin và yêu cầu các cán bộ, công nhân và người lao động có tiếp xúc với ca bệnh F0 hoặc đến Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam vào ngày 01/02/2021 chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Chi tiết công văn số 159/BQL-DN ngày 19/02/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh 

Tin mới nhất

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.(06/05/2021 9:03 SA)

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số...(05/05/2021 8:48 SA)

Yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công...(28/04/2021 11:18 SA)

°
462 người đang online