Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2021.

Đăng ngày 07 - 04 - 2021
100%

Trong Quý I năm 2021, Việt Nam và thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Với chủ trương thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch CoVid – 19, vừa duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vượt quá khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Qua đó, kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án tại các KCN trong các tháng đầu năm đã đạt được kết quả rất tích cực.

 

Trong Quý I năm 2021, tỉnh Hưng Yên có thêm 01 KCN hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 02/3/2021; và 02 KCN (Khu công nghiệp số 3 và Khu công nghiệp Sạch) đang  hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương dự án đầu tư để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.  Trong giai đoạn này, Chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 133 ha và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã đến bù giải phóng mặt bằng khoảng 28 ha.

Việc đảm bảo tốt về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư. Trong Quý I năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 07 dự án đầu tư mới, bằng 58,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 05 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 75,5 triệu USD và 438  tỷ đồng; tổng diện tích đất cho thuê lại là 24  ha. Các dự án đầu tư tiếp nhận mới vào trong KCN tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ nhựa, logistics, cơ khí chế tạo. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 15 dự án đầu tư, trong đó 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 04 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 160 triệu USD và 215 tỷ đồng. Tính chung trong Quý I/2021, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng khoảng 264 triệu USD, bằng 178% cùng kỳ năm 2020 và 58,4% kế hoạch cả năm 2021, trong đó có 01 dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mở rộng đó là Dự án Nhà máy Haxin số 2 của Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 50.000.000 USD. Lũy kế đến hết Quý I/2021, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 468 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 260 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 208 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.670 triệu USD và 27.473 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lại là 897 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 65,3% (897/1.373ha) diện đất công nghiệp có thể cho thuê.

Cùng với hoạt động thu hút đầu tư, việc triển khai thực hiện dự án trong KCN nhanh và có hiệu quả. Trong Quý I năm 2021, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 11 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 36% kế hoạch cả năm 2021; tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 465 triệu USD (bằng 85% so với cùng kỳ năm 2020); Tạo việc làm mới cho khoảng 1.300 lao động bằng 43% kế hoạch cả năm 2021.

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư và phát triển các KCN, trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã được quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; Tập trung đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN Minh Đức, KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ, KCN Minh Quang và các KCN khác đã được quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư; Duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, đảm bảo việc triển khai thực dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các tổ chức xúc tiến đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút đầu tư vào các KCN, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đảm bảo theo mục tiêu và kế hoạch năm 2021./.

Tin mới nhất

Tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II(23/04/2021 2:48 CH)

Tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931...(30/03/2021 1:39 CH)

Tập Đoàn Hóa chất Đức Giang tổ chức Lễ giao nhận lô hàng Cloramin B đầu tiên cho Bộ Y Tế.(14/01/2021 8:25 SA)

°
354 người đang online