Yêu cầu tự rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
100%

Để có đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là doanh nghiệp) tự rà soát, đánh giá và gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp như sau:

 

1. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp
1.1. Nội dung báo cáo gồm: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp; Tên người đại diện theo pháp luật; Tên cán bộ đầu mối (người Việt Nam), di động, email; Diện tích khu đất thuê hoặc diện tích nhà xưởng thuê; Số lao động hiện sử dụng; Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; Ký Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc; Thành lập các Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc; Ban hành Quy định về phòng, chống dịch của đơn
vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ; Thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 định kỳ (Rất ít nguy cơ, Nguy cơ lây nhiễm thấp, Nguy cơ lây nhiễm trung bình, Nguy cơ lây nhiễm cao, Nguy cơ lây nhiễm rất cao); Cập nhật mức độ an toàn của doanh nghiệp lên Hệ thống an toàn Covid (Chưa đánh giá, An toàn, Không an toàn; Nguy cơ); Số lao động đã cài đặt ứng dụng khai báo y tế (NCOVI, Bluzone, tokhaiyte.vn, QR code); Số lao động thuộc doanh nghiệp là F0, F1, F2 đến thời điểm báo cao; Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp của cơ quan nhà nước thẩm quyền (đã được kiểm tra, chưa kiểm tra).

1.2. Cách thực thực hiện: Khai báo trực tuyến trên google tại địa chỉ: https://forms.gle/7fPr7hGLvvBBY6jH9
1.3. Thời hạn: Trước ngày 03/6/2021.
2. Gửi bản mềm các tài liệu liên quan về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp
2.1. Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc; Thành lập các Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc:
Thời gian thực hiện: Trước ngày 02/6/2021 và khi sửa đổi, bổ sung, thay thế.
- Hình thức thực hiện: Gửi thư điện tử đến email: trunghyiza@gmail.com (Ông Nguyễn Thành Trung, di động: 0904.681.333).
2.2. Bảng tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19:
- Thời gian thực hiện: trước ngày thứ 6 hàng tuần.
- Hình thức thực hiện: Gửi thư điện tử đến email: tranduong.bqlkcn@gmail.com (Ông Trần Nam Dương, di động: 0968.691.039).
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên nghiêm túc thực hiện./

Chi tiết văn bản số 509/BQL-DN ngày 31/5/2021


 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 1317/BQL-DN ngày 10/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu thực...(10/11/2021 1:42 CH)

  Văn bản số 1168/BQL-ĐT ngày 16/10/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc Thực hiện...(16/10/2021 8:25 SA)

  Thông báo 08/BCĐ-HMTN ngày 05/10/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh...(05/10/2021 1:53 CH)

  °
  663 người đang online