Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19.

Đăng ngày 30 - 07 - 2021
100%

Trong những tháng đầu năm 2021, đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 diễn biến phức tạp tạo áp lực lớn đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Đặc biệt, đợt dịch này đã xâm nhập vào “thành trì” rất quan trọng là các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động (khoảng 4 triệu người), có các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách. Nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, Chính phủ đã có Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Để người lao động, các doanh nghiệp và các chủ sử dụng lao động trong các KCN tỉnh nắm bắt được các chính sách trên; Ban Quản lý các KCN tỉnh giới thiệu một số thông tin về Đối tượng được hưởng/Mức hỗ trợ/Thời gian/tần suất hỗ trợ/Đơn vị chủ trì giải quyết của 12 Chính sách hỗ trợ đã được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, cụ thể như sau:

Chính sách 11: Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Để các chính sách trên nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm đến được các đối tượng cần hỗ trợ, ngày 21/7/2021 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo nội dung Kế hoạch thì đã có rất nhiều nội dung hỗ trợ đã được đã triển khai thực hiện ở tỉnh; với mục tiêu bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch… góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống cho người lao động...

Các chính sách liên quan:

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong các khu công nghiệp trên địa...(15/11/2022 2:32 CH)

  Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của...(13/10/2022 4:28 CH)

  Thông tin hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp...(07/10/2022 1:39 CH)

  °
  672 người đang online