Văn bản số 121/BQL-DN ngày 24/01/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 24 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 21/TB - UBND ngày 23/01/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ký. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại doanh nghiệp.

2. Yêu cầu người lao động về quê ăn tết, khi trở lại Hưng Yên phải tự theo dõi sức khỏe 03 ngày, xét nghiệm âm tính lần thứ 2 (ngày thứ 3) mới được trở lại nơi làm việc, thực hiện nghiêm “1 cung đường, 2 điểm đến là nơi ở và nơi làm việc”, hạn chế tiếp xúc và thực hiện nghiêm 5K.

3. Thực hiện xét nghiệm kịp thời cho 100% người lao động tại doanh nghiệp khi có phát sinh F0, để tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế lây lan dịch bệnh.

4. Không tổ chức niên hoan tất niên; dừng tổ chức các sự kiện đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết, không tập trung quá 10 người bên ngoài doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 

Chi tiết Văn bản số 121/BQL-DN ngày 24/01/2022;

Thông báo số 21/TB - UBND ngày 23/01/2022.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

  Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

  Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

  °
  910 người đang online