Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 28 - 10 - 2022
100%

Trong 10 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 30 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án án; với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 3.939 tỷ đồng và khoảng 394 triệu đô la Mỹ.

 

Trong tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và đạt đươc một số kết quả tích cực. Trong tháng 10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 05 dự án (03 dự án có vốn đầu tư trong nước và 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký 485 tỷ đồng và 12,3 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 12 dự án (05 dự án có vốn đầu tư trong nước và 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với số vốn đầu tư tăng thêm 808,7 tỷ đồng và 65 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong tháng 10 là 1.293,7 tỷ đồng và 77,3 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 30 dự án (11 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 102,7 triệu USD và 2.374 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án (14 dự án trong nước và 29 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 291 triệu USD và 1.565 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm vốn từ đầu năm đến nay khoảng 555 triệu USD, bằng 123 % kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (thu hút 450 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp). Trong đó có một số dự án hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả và Nhà đầu tư tăng vốn đầu tư để mở rộng dự án, như: Dự án đầu tư sản xuấ sản phẩm linh kiện CMOS của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam, tăng vốn thêm 61,7 triệu USD; dự án Nhà máy HAIXIN số 2 của Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam, tăng vốn thêm 31,3 triệu USD; dự án Nhà máy SOC Việt Nam của Công ty TNHH SOC Việt Nam, tăng vốn thêm 28,3 triệu USD; dự án nhà máy luyện cán thép của Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên, tăng vốn thêm 600 tỷ đồng,...

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 03 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 04 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; hoàn thành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 05 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 01 dự án.  Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

  Cũng trong tháng 10 năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 73 ha. Như vậy, trong 10 tháng năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 527 ha đất KCN, đạt 105,4% chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (giải phóng mặt bằng 500 ha đất KCN). Trong đó, một số KCN có tiến độ  giải phóng mặt bằng nhanh như: KCN số 5 và KCN Thăng Long II, giai đoạn 3. Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng khoảng 102 ha, đạt 85% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (đầu tư xây dựng hạ tầng 120 ha đất khu công nghiệp).

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhà đầu tư nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn. Từ đầu năm đến nay, khoảng 65% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3,4,...

Trong tháng 11 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư, để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phát hiện xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hưng Yên khởi công Khu công nghiệp số 5 thuộc KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt(14/03/2023 3:47 CH)

  Tổ chức hoạt động thể thao Giao lưu cầu lông - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng...(06/02/2023 9:46 SA)

  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022.(18/01/2023 1:47 CH)

  °
  777 người đang online