Thông tin hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF).

Đăng ngày 07 - 10 - 2022
100%

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung và dài hạn).

 

Để các doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận được với nguồn vốn nêu trên từ Quỹ, trên cơ sở đề nghị của Quỹ tại Văn bản số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh giới thiệu một số thông tin như sau:

1. Đối tượng được vay vốn, bao gồm:

- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;

- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành;

- DNNVV tham gia chuỗi giá trị.

(Chi tiết về đối tượng và điều kiện đáp ứng của DNNVV đề nghị xem thêm tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ).

2. Mục đích vay vốn: Đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

3. Đồng tiền vay: Việt Nam đồng.

4. Điều kiện cho vay: Các DNNVV đáp ứng được các điều kiện như sau:

4.1. Điều kiện chung:

- Có dự án, phương án SXKD khả thi;

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD;

- Đáp ứng các quy định về đảm bảo tiền vay quy định của pháp luật có liên quan;

4.2. Ngoài ra:

- Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành: thì dự án, phương án SXKD khả thi phải nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng.

- Đối với DNNVV tham gia chuỗi giá trị: thì dự án, phương án SXKD khả thi được triển khai phải trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị.

5. Mức cho vay tối đa: Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án SXKD tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án SXKD.

6. Thời hạn cho vay: Được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của DN và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án SXKD nhưng tối đa không quá 07 năm.

7. Thời gian ân hạn: Thời gian ân hạn cho một dự án (vay trung và dài hạn) tối đa là 02 năm.

8. Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời hạn vay vốn:

- Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn: 2,16%/năm;

- Lãi suất cho vay vốn trung hạn và dài hạn: 4,0%/năm;

9. Trả nợ trước hạn: DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không phải chịu bất khoản khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

10. Hỗ trợ sau vay vốn: DNNVV được tham gia vào các Chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực cho Quỹ tổ chức.

11. Nộp hồ sơ đề nghị vay vốn: DNNVV có thể nộp hồ sơ đề nghị vay vốn gián tiếp của Quỹ tại các địa chỉ sau:

- Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp- Quỹ Phát triển DNNVV: số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204); Email:smedf@mpi.gov.vn; Facebook: http://facebook.com/smedf.mpi; website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn;

- Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tại các địa phương (là đơn vị nhận vốn cho vay gián tiếp của Quỹ) hoặc một số Ngân hàng thương mại khác sau này (Danh sách các Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp sẽ được Quỹ công bố trên Website của quỹ).

(Chi tiết Chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ và biểu mẫu Giấy đề nghị vay vốn theo Phụ lục đính kèm).

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong các khu công nghiệp trên địa...(15/11/2022 2:32 CH)

  Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của...(13/10/2022 4:28 CH)

  Quy định về thực hiện chế độ giám sát dự án áp dụng đối với các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực...(06/09/2022 3:27 CH)

  °
  503 người đang online