Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp

Đăng ngày 10 - 10 - 2022
100%

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH số 18/QĐ-BQL ngày 31/3/2023 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuGói thầu:Tư vấn lập...(31/03/2023 10:12 SA)

  Quyết định số 577/QĐ-BQL ngày 25/5/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc phê...(25/05/2022 4:21 CH)

  Quyết định số 260/QĐ-BQL ngày 09/3/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(09/03/2022 9:01 SA)

  °
  607 người đang online