Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đăng ngày 28 - 11 - 2022
100%

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnhvề tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 28-KH/ĐBBQK ngày 10/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các KCN Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 23/11/2022, Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN được thành lập theo Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 21/6/2022 của Đảng ủy Ban quản lý các KCN Hưng Yên.Chi bộ có 12 đảng viên chính thức, trong đó 01 đồng chí là Đảng ủy viên – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, 03 đồng chí thuộc phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, 08 đồng chí thuộc Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN.Ngay từ khi mới thành lập đến nay, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy và sự phối hợp của các phòng ban, đoàn thể. Tập thể Chi ủy Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tích cực đổi mới, sáng tạo phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ được giao. Đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị tốt và đồng đều, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đã tập trung tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ; đánh giá thắng thắn nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã phát huy dân chủ, lựa chọn bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộnhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được đảng viên, quần chúng để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và của cấp trên đề ra.

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2022,với một số mục tiêu chính, cụ thể:

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; xây dựng bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII hàng năm.

-Tập thể Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm trong đó có ít nhất 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hằng năm 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có có ít nhất 02 công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ kết nạp từ 02 quần chúng vào đảng.

Đại hội đề nghị toàn thể đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Chi bộ đã đề ra.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên họp giao ban với đại diện các chủ đầu tư xây dựng...(28/11/2023 7:24 SA)

  Tỉnh Hưng Yên tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào các KCN.(10/11/2023 7:46 SA)

  Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đến...(29/05/2023 7:42 SA)

  °
  282 người đang online