Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đăng ngày 02 - 03 - 2022
100%

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đề nghị các Nhà đầu tư/ các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn; nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện như sau:

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị  hồ sơ cần nộp để thực hiện.

Để biết thành phần hồ sơ tham khảo tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn  → Chọn nộp hồ sơ qua mạng.

Tổ chức/cá nhân dùng các thiết bị như máy ảnh, máy scan, điện thoại di động để tạo file thành phần hồ sơ (File thường theo định dạng .pdf).

Lưu ý: Ảnh chụp cần rõ nét  để chuyên viên kiểm tra xử lý hồ sơ.

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký trực tuyến

Truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn Thực hiện đăng nhập tài khoản công dân (nếu có) Hoặc đăng ký tài khoản công dân bằng cách Clcik “Đăng ký” → Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu → Địa chỉ email và số điện thoại sẽ được sử dụng làm hình thức nhận các thông báo từ hệ thống dịch vụ công.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến

Chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ như Bước 1 → Điền các thông tin người nộp hồ sơ → Nhập mã nộp hồ sơ đã được gửi về số điện thoại hoặc địa chỉ email đã đăng ký và mã xác nhận → Đính kèm các hồ sơ đã chuẩn bị tại Bước 1 → Lựa chọn hình thức nhận kết quả → Kiểm tra lại thông tin nhập mã xác nhận chọn “Nộp hồ sơ” để hoàn thành việc nộp hồ sơ tới cơ quản giải quyết TTHC.

Bước 4:  Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ

Sau khi đăng ký hệ thống sẽ gửi mã số hồ sơ qua SMS hoặc thư điện tử. Tổ chức/cá nhân dùng mã số này để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ  Đăng nhập vào tài khoản công dân → Chọn Tab “Quản lý hồ sơ đã nộp” để xem tình trạng hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan giải quyết TTHC.

Bước 5: Nhận kết quả

Đến ngày hẹn trả kết quả tổ chức/cá nhân mang theo hồ sơ gốc (đã chuẩn bị tại bước 1) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Nộp hồ sơ gốc để đối chiếu và nhận kết quả Hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện để sử dụng dịch vụ bưu chính.

Trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ông Nguyễn Như Mạnh (số điện thoại: 0221.3942.862 hoặc 0934.374.366/ 0984.718.815) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ(13/01/2023 2:32 CH)

  Nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới có thu nhập cao cho người...(11/01/2023 9:07 SA)

  Đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp KCN(06/01/2023 9:56 SA)

  °
  652 người đang online