Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 26 - 05 - 2022
100%

 

Kính gửi: - Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh.

                - Các Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN. 

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022, với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”; Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022, bằng những hành động, việc làm cụ thể như sau:

1. Thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu để hưởng ứng Tuần lễ tại nơi công cộng trong KCN, trụ sở làm việc của các Doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thói quen sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cũng như nơi sinh sống. Thời gian thực hiện: từ ngày nhận được Văn bản này đến ngày 05/6/2022 (tham khảo các khẩu hiệu theo Phụ lục gửi kèm theo Văn bản này).

2. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong KCN, ở trụ sở, nhà máy của doanh nghiệp và trong gia đình cán bộ, công nhân của doanh nghiệp. Tuyên truyền thực hiện nguyên tắc 5K phòng, chống Covid-19 phù hợp với điều kiện bình thường mới.

3. Thực hiện phát quang bụi rậm; nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước của KCN và hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của Doanh nghiệp; thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo quy định; trồng và chăm sóc cây xanh tại KCN và trong khuôn viên dự án tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp...

4. Tăng cường bảo vệ nguồn nước, góp phần nâng cao chất lượng nước sạch và dịch vụ cấp nước, nâng cao tỷ lệ đấu nối và sử dụng nước sạch của các Doanh nghiệp trong KCN.

5. Đối với chủ đầu tư cung cấp nước sạch trong KCN: Tu sửa đường ống cấp nước, bảo trì, bảo dưỡng nhà máy cấp nước; vận hành đúng quy trình kỹ thuật, cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các Doanh nghiệp.

Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật và phải được thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn theo quy định, trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

6. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác nước sạch và vệ sinh môi trường. 7. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/7/2022).

Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN nghiêm túc triển khai thực hiện.

(Đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN tuyên truyền, phổ biến đến các Doanh nghiệp trong KCN thuộc phạm vi quản lý)./.

Chi tiết Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN

Tin mới nhất

Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh...(02/03/2022 2:26 CH)

°
876 người đang online