Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm việc theo hợp đồng lao động.

Đăng ngày 15 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh như sau:

 

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Theo Phụ lục Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bao gồm: Phố Nối A, Dệt May Phố Nối, Thăng Long II, Yên Mỹ, Yên Mỹ II, Minh Đức và KCN Minh Quang thuộc địa bàn áp dụng mức lương vùng II. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022 mức lương tối thiểu áp dụng cho các doanh nghiệp KCN nêu trên là:

        - Mức lương tối thiểu tháng: 4.160.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng so với mức lương tối thiểu vùng II tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

        - Mức lương tối thiểu giờ: 20.000đồng/giờ. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ mức lương tối thiểu tháng và giờ ở trên, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(Chi tiết Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ theo file đính kèm)

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong các khu công nghiệp trên địa...(15/11/2022 2:32 CH)

  Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của...(13/10/2022 4:28 CH)

  Thông tin hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp...(07/10/2022 1:39 CH)

  °
  510 người đang online