Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022.

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
100%

Thực hiện các Kế hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:số 287/KH-BQL ngày 18/03/2022 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 và số 92/KH-BQL ngày 19/01/2022 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025,ngày 15/6/2022,Ban Quản lý các khu công nghiệptỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngvà cải cách hành chínhtrong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2022.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường và bà Lê Thị Minh Ánh - Chuyên gia của Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường.Tham dự hội nghị còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường;đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Văn Lâm,Yên Mỹvà gần 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệpvà các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Phố Nối A, Yên Mỹ, Yên Mỹ II.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghebà Nguyễn Thị Thu Hà và bàLê Thị Minh Ánh trực tiếp tuyên truyền, phổ biến vàphân tích những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trườngnăm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều (giảm 04 chương, tăng 01 Điều so với luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Về cơ bản Luật đã kế thừa phát huy các yếu tố tích cực trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua, bổ sung các nội dung mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế và bất cập về bảo vệ môi trường của các quy định trước đây. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ của các thành phần môi trường trước tiên, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường khác. Luật cũng đã đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Tại Hội nghị các chuyên gia đã tập trung vào những điểm mới trong nguyên tắc, quan điểm, chính sách, các hoạt động đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường; những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý chất lượng các thành phần môi trường, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, quan trắc, báo cáo và thông tin môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ các doanh nghiệp. Ban tổ chức Hội nghị đã tiếp nhận, giải đáp các câu hỏi, ý kiến cần giải đáp của nhiềuđại biểu đến từ các Công ty, cụ thể như của Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên, Công ty Cổ phần Uniben; Công ty Cổ phần nhựa Á Đông, Công ty Cổ phần Euroha, Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất nội thất The One…

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được Ông Nguyễn Như Mạnh, Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về cải cách hành chính, hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Lâm Đức Thuấn - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị lần này, các đại biểu đến từ các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các Doanh nghiệp đã nắm bắt được các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Luật, Nghị định, Thông tưđể tham mưu cho các chủ Doanh nghiệp thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Kế hoạch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền lần thứ 2 năm 2022 dự kiến vào tháng 11 năm 2022 cho các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Thăng Long II, Dệt may Phố Nối, Minh Quang và Minh Đức.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong...(15/07/2020 11:52 SA)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp...(23/10/2019 4:22 CH)

  °
  86 người đang online