Thông báo số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 20/6/2022 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
100%

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 05/TB - BCĐHMKCN về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022

 

Do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đơn vị tiếp nhận máu có nhiệm vụ đột xuất, nên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022:

Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/7/2022 (thứ 6).

Đề nghị các doanh nghiệp tổng hợp thông tin số lượng đăng ký HMTN gửi về Ban Chỉ đạo vận động HMTN các KCN tỉnh Hưng Yên trước ngày 27/7/2022. Địa chỉ: 613 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào; bản mềm qua địa chỉ email: congvan1701@gmail.com.

Các nội dung khác tại văn bản số 05/TB - BCĐHMKCN ngày 13 tháng 6 năm 2022 không thay đổi. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Chi tiết Thông báo số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 20/6/2022

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  THÔNG BÁO số 05/TB-BCĐHMKCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố...(14/06/2022 9:09 SA)

  THÔNG BÁO số 04/TB-BCĐHMKCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty Cổ...(13/06/2022 9:13 SA)

  THÔNG BÁO số 06/TB-BCĐHMKCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty...(13/06/2022 9:01 SA)

  °
  1134 người đang online