Nâng cao hiệu quả đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới có thu nhập cao cho người lao động

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc làm tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

 

- Chủ động tập trung nghiên cứu thị trường, tiếp tục đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ, định hướng đúng hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.

- Ưu tiên tuyển dụng lao động của tỉnh đặc biệt là lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vào làm việc.

Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Chi tiết Văn bản 16/BQL-DN ngày 11/01/2023

Tin mới nhất

Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến...(07/03/2023 9:50 SA)

Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).(13/02/2023 10:15 SA)

Đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ(13/01/2023 2:32 CH)

°
502 người đang online