Quyết định số 05/QĐ-BQL ngày 31/01/2023 Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

Đăng ngày 31 - 01 - 2023
100%

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định số 800/QĐ-BQL ngày 04/7/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc công bố công...(04/07/2022 4:22 CH)

  Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 10/01/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc công bố...(10/01/2022 8:15 SA)

  Quyết định số 1158/QĐ-BQL ngày 15/10/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc công bố...(15/10/2021 3:05 CH)

  °
  852 người đang online