Đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp KCN

Đăng ngày 06 - 01 - 2023
100%

Thực hiện Thông báo số 451/TB-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid19; đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2517/SYT-NV ngày 30/12/2022 về thực hiện Thông báo số 451/TB-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát, đăng ký số lượng người tiêm vắc xin phòng Covid-19, cụ thể:

 

Hình thức đăng ký: thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/dggTS5hdYUa4RZ7a7

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 12/01/2023.

Ban Quản lý các KCN tỉnh thông báo để các doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện./

Chi tiết Văn bản số 10/BQL-DN ngày 06/01/2023

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến...(07/03/2023 9:50 SA)

  Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).(13/02/2023 10:15 SA)

  Đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ(13/01/2023 2:32 CH)

  °
  743 người đang online