Hỏi đáp về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Câu hỏi: Công ty cổ phần Newtek Việt Nam hỏi ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư trong KCN Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

 

Trả lời: 

Về nội dung hỏi của Công ty cổ phần Newtek Việt Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trả lời như sau:

1. Đối chiếu quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo;

- Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, thì nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

2. Hiện nay, Công ty cổ phần Newtek Việt Nam đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí tại Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đề nghị Công ty cổ phần Newtek Việt Nam tự xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Trả lời Công ty TNHH Cung cấp sàn nhựa Echo về việc hướng dẫn tạm trú, lưu trú trong các khu công...(19/04/2023 3:52 CH)

  Công văn số 197/BQL-DN ngày 10/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc lưu trú, tạm trú trong khu...(10/04/2023 10:10 SA)

  Trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Anova Feed về việc đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt...(22/03/2023 12:36 CH)

  °
  251 người đang online