Kế hoạch số 320/KH-BQL ngày 25/3/2022 của Ban Quản lý các KCN về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 25 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, như sau:

 

Tin mới nhất

Kế hoạch số 27/KH-BQL ngày 24/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về Đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số...(24/04/2023 2:20 CH)

Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia(27/12/2022 10:45 SA)

Kế hoạch số 437/KH-BQL ngày 20/4/2022 của Ban Quản lý các KCN về Triển khai thực hiện Quyết định...(20/04/2022 10:30 SA)

°
143 người đang online