Kế hoạch số 437/KH-BQL ngày 20/4/2022 của Ban Quản lý các KCN về Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển dữ liệu về dân cư...

Đăng ngày 20 - 04 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

 

Tin mới nhất

Kế hoạch số 27/KH-BQL ngày 24/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về Đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số...(24/04/2023 2:20 CH)

Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia(27/12/2022 10:45 SA)

Kế hoạch số 320/KH-BQL ngày 25/3/2022 của Ban Quản lý các KCN về Chuyển đổi số giai đoạn...(25/03/2022 10:22 SA)

°
869 người đang online