Thông báo số 14/TB-BCĐHMKCN ngày 24/7/2023 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Kyocera Việt Nam năm 2023

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
100%

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ...(17/04/2023 7:25 SA)

  Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiếp tục đẩy mạnh...(03/04/2023 3:18 CH)

  Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến...(07/03/2023 9:50 SA)

  °
  243 người đang online