Tiếng Anh
 

 

 
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 02 khu công nghiệp với diện tích 508,2 ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam và 02 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư, với tổng quy mô diện tích 396,5 ha, vốn đầu tư 98 triệu USD và khoảng 2.683 tỷ đồng....

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công... (28/09/2022)

Trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 02 khu công nghiệp với diện tích 508,2 ha được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam và 02 khu công...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (31/03/2022)

Câu hỏi: Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900273144 ngày...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
674 người đang online