Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, tình hình Dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ các khó khăn chung, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tập trung nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021. (06/10/2021)

Trong 9 tháng năm 2021, tình hình Dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ...

Thông báo 08/BCĐ-HMTN ngày 05/10/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình... (05/10/2021)

Ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các KCN đã ban hành văn bản 07/BCĐ-HMTN về việc tổ chức ngày hội HMTN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trong đó dự kiến tổ chức ngày hội HMTN tại Khu...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN... (23/04/2021)

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
610 người đang online