Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công... (28/04/2022)

Trong tháng 4 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 76.332 triệu đồng và 38,3 triệu...

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống... (02/03/2022)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Ban Quản lý...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (31/03/2022)

Câu hỏi: Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900273144 ngày...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
964 người đang online