Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí nhân viên và công nhân làm việc cho nhà máy 2 tại KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu tổng hợp Composite dùng cho máy bay thương mại. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam cần tuyển nhân sự cho nhiều vị trí nhân viên và công nhân làm việc cho Nhà máy số 2 tại KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng...

https://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=0&numCQ=22&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BQLCKCN&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6abc82ac96af50d1995ba32b1f132df6-20e142143db30d1398d5ee098ca35948
https://dichvucong.hungyen.gov.vn/hungyen/thongke?nam=2022&thang=12&tokenCsrf=18ad5bd92c179ac689b3baf24b0c20f1-b6395c6f6ea827be62036ca4611ddff8
https://dx.mic.gov.vn/
https://fta.moit.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ công... (18/01/2023)

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022. Tham dự Hội nghị, có: Đồng chí Phạm Trường Tam, Tỉnh ủy viên, Bí thư...

Đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ (13/01/2023)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Doanh nghiệp/Chủ đầu tư dự án trong các KCN tỉnh thực hiện...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (31/03/2022)

Câu hỏi: Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900273144 ngày...

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí nhân... (31/01/2023)

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu tổng hợp Composite dùng cho máy bay thương mại. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty...

°
755 người đang online