Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 năm 2023 tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam.

Ngày 25/5/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam trong KCN Thăng Long II, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại". Tới dự động viên người lao động tham gia hiến máu tình nguyện có Ông Vũ Quốc Nghị - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh.

Với sự tuyên truyền tích cực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh và sự tạo điều kiện thuận lợi của Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam, ngày hội đã thu hút trên trên 150 người tham dự là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên hiến máu của Công ty. Do có sự chuẩn bị tốt nên công tác tổ chức hiến máu được thực hiện khoa học, bài bản và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty. Kết thúc Ngày hội hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 123 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Như vậy, sau 03 đợt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2023, đến thời điểm hiện tại khối lượng máu thu được là 893 đơn vị máu. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 02 đợt Hiến máu tình nguyện tại các KCN tỉnh vào tháng 6 năm 2023.

 

Đào Công Văn.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh