DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D