Lĩnh vực liên quan đến con người

STT

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

 

Ghi chú

I

Luật

1

102/2016/QH13

05/4/2016

Luật Trẻ em

 

2

94/2015/QH13

25/11/2015

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

 

3

60/2014/QH13

20/11/2014

Luật Hộ tịch

 

4

59/2014/QH13

20/11/2014

Luật Căn cước công dân

 

5

36/2013/QH13

20/6/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cư trú

 

6

81/2006/QH11

29/11/2006

Luật Cư trú

 

7

25/2004/QH11

15/6/2004

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 

8

 

10/12/1984

Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984

 

 

Ban Quản lý các KCN