Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ nhất năm 2022 tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), KCN Thăng Long II.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2022, ngày 08/4/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ nhất tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), KCN Thăng Long II.

Trong những năm vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long luôn được Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Năm 2022, với sự tuyên truyền, vận động tích cực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh và sự tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám đốc Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), ngày hội hiến máu đã thu hút gần 300 người tham dự là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên hiến máu của Công ty.

Do có sự chuẩn bị tốt từ công tác tuyên truyền đến các khâu tổ chức nên công tác tổ chức hiến máu được thực hiện khoa học, bài bản, đúng trình tự và không làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết thúc ngày hội hiến máu tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận được 223 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần cung cấp cho ngân hàng máu của bệnh viện. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hiến máu tại các KCN tỉnh năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh, dự kiến vào ngày 28/4/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên.

Đào Công Văn.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh.