Thông báo số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 20/6/2022 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản số 05/TB - BCĐHMKCN về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022

Do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đơn vị tiếp nhận máu có nhiệm vụ đột xuất, nên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2022:

Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/7/2022 (thứ 6).

Đề nghị các doanh nghiệp tổng hợp thông tin số lượng đăng ký HMTN gửi về Ban Chỉ đạo vận động HMTN các KCN tỉnh Hưng Yên trước ngày 27/7/2022. Địa chỉ: 613 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào; bản mềm qua địa chỉ email: congvan1701@gmail.com.

Các nội dung khác tại văn bản số 05/TB - BCĐHMKCN ngày 13 tháng 6 năm 2022 không thay đổi. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Chi tiết Thông báo số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 20/6/2022

Ban chỉ đạo vận động HMTN các khu công nghiệp tỉnh.