Tiềm năng và lợi thế
Thông tin đầu tư
Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối DNKCN - BQLKCN
Biểu mẫu báo cáo
Hỏi đáp

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  • Trong năm 2023, các KCN đã thu hút được 1.055 triệu USD, bằng 235% kế hoạch cả năm (450 triệu USD),
  • trong đó: Tiếp nhận được 64 dự án đầu tư (49 dự án FDI và 15 dự án DDI)
  • với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu USD và 1.990 tỷ đồng;
  • điều chỉnh tăng vốn cho 58 dự án đầu tư (35 dự án FDI và 23 dự án DDI)
  • với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 201 triệu USD và 1.293 tỷ đồng;
  • tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 134 ha

HƯNG YÊN - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
Logistics
Logistics
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Liên kết