Tiềm năng và lợi thế
Thông tin đầu tư
Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối DNKCN - BQLKCN
Biểu mẫu báo cáo
Hỏi đáp

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2024

Tình hình thu hút đầu tư quý I

  • Các KCN đã tiếp nhận 18 dự án mới (12 dự án FDI và 06 dự án DDI); với vốn đầu tư đăng ký là 239 triệu USD và 3.696 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh tăng 15,6 triệu USD.
  • Tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN quý I đạt 244,6 triệu USD và 3.696 tỷ đồng (tương đương khoảng 412 triệu USD). Kết quả thu hút này gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 41% kế hoạch cả năm 2024 (01 tỷ USD).

Tình hình thực hiện vốn đầu tư quý I

  • Trong các KCN có thêm 09 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số 462 dự án (260 dự án FDI và 202 dự án DDI), chiếm 80% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN (462/572).
  • Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I đạt 140 triệu USD và 1.160 tỷ đồng (tương đương 4.660 tỷ đồng), bằng 166% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của các dự án hạ tầng KCN là 30 triệu USD và 300 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư trong các KCN là 110 triệu USD và 860 tỷ đồng.

HƯNG YÊN - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Liên kết