Tiềm năng và lợi thế
Thông tin đầu tư
Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối DNKCN - BQLKCN
Biểu mẫu báo cáo
Hỏi đáp

TIN MỚI

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

Từ đầu năm đến ngày 20/6/2024: Trong các KCN đã tiếp nhận được khoảng 746 triệu USD vốn đầu tư. Trong đó:

+ Tiếp nhận mới 40 dự án (25 dự án FDI và 15 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 380 triệu USD và 4.880 tỷ đồng; và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.095 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh tăng vốn 21 dự án (17 dự án FDI và 4 dự án DDI), với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 41,6 triệu USD và 132 tỷ đồng.

HƯNG YÊN - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Liên kết