Tiềm năng và lợi thế
Thông tin đầu tư
Dịch vụ công trực tuyến
Kết nối DNKCN - BQLKCN
Biểu mẫu báo cáo
Hỏi đáp

MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHỦ YẾU

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ

Từ đầu năm đến nay (ngày 15/5/2024): Trong các KCN đã tiếp nhận được khoảng 530 triệu USD. Trong đó:

+ Tiếp nhận mới 30 dự án vào các KCN (19 dự án FDI và 11 dự án DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 314 triệu USD và khoảng 4.380 tỷ đồng; tổng diện tích đất cho thuê lại là 95 ha.

+ Điều chỉnh tăng vốn 12 dự án (9 dự án FDI và 3 dự án DDI), vốn đăng ký điều chỉnh tăng khoảng 24,4 triệu USD và 120 tỷ đồng;

+ Chấm dứt dự án trước thời hạn cho 02 dự án, vốn đăng ký giảm 8 triệu USD và 110 tỷ đồng, nguyên nhân chấm dứt trước thời hạn là do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

HƯNG YÊN - TIỀM NĂNG & LỢI THẾ

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

HẠ TẦNG GIAO THÔNG
HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng xã hội
Hạ tầng KCN
Hạ tầng KCN
Chuyển đổi số
Chuyển đổi số
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÁC KCN
Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Môi trường
Môi trường

THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Liên kết