Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên Thông báo Tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, như sau:      
         1.     Số lượng, yêu cầu cần tuyển:

03 người, tốt nghiệp đại học trở lên, loại hình đào tạo chính quy với các chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

- 01 người thuộc một trong các chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, giao thông, thủy lợi.

- 01 người thuộc chuyên ngành kinh tế.

- 01 người thuộc chuyên ngành môi trường.

 2. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời đảm bảo được các điều kiện sau:

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã-phường-thị trấn hay đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Đơn xin dự tuyển;

3.2. Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hay của Thủ trưởng cơ quan;

3.3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám;

3.4. Bản sao giấy khai sinh;

3.5. Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

3.6. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (đối với người đã hợp đồng làm việc);

3.7. Bản sao các chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ;

3.8. Bản sao kết quả học tập toàn khóa học;

3.9. Bản sao các giấy tờ có liên quan;

3.10. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc.

 4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/5/2012.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên - Địa chỉ:  Đường 5A, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên; Điện thoại: 0321 3765 568; Địa chỉ Cổng thông tinh điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp: http://hungyen.gov.vn/vi-vn/bqlckcn/Pages/Default.aspx

Xem, tải Thông báo