Danh mục các KCN đã được quy hoạch trên địa bàn tình Hưng Yên

STT

Tên KCN

Chủ đầu tư hạ tầng KCN

Diện tích KCN

(ha)

Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê

(ha)

Tỷ lệ

lấp đầy

(%)

I

Các KCN đã đi vào hoạt động

1

Phố Nối A

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên

688,94

492,1

84

2

Dệt may Phố Nối

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may phố nối

121,81

93

100

3

Thăng Long II

Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long II

525,7

401,42

70

4

Minh Đức

Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng VNT

198

155

34,2

5

Minh Quang

Công ty cổ phần VID Hưng Yên

150

111,35

46,5

6

Yên Mỹ

Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ

280

204

56,5

7

Yên Mỹ II

Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên

313,5

221,83

28,1

8

Sạch

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển khu công nghiệp VTK Hưng Yên

143,08

100

22

9

Số 5

Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ

192,64

143

6,2

II

Các KCN đang đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư

1

Số 3

Công ty cổ phần quản lý khu công nghiệp Ecoland

159,71

115

 

2

Kim Động

Công ty Cổ phần tập đoàn đàu tư xây dựng DĐK

100

74,8

 

III

Các KCN đang trong quá trình triển khai

1

Số 1

 

263,85

 

 

2

Số 6

 

308,2

 

 

3

Thổ Hoàng

 

250

 

 

4

Tân Á Đại Thành

 

200

 

 

5

Tân Dân

Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1

200

 

 

6

Lý Thường Kiệt

Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp số 1

300

 

 

Tổng

 

 

4.395,43