Công tác tổ chức hiến máu tình nguyện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2024.

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động tương thân tương ái, một người vì mọi người, có tính nhân văn cao, ngoài ý nghĩa thiết thực là san sẻ một phần máu của mình để cứu người, còn có ý nghĩa là người hiến máu đang tích lũy một phần máu của bản thân vào ngân hàng máu quốc gia, để phòng khi có nhu cầu sử dụng. Thông qua hoạt động hiến máu, người hiến máu được thêm một lần kiểm tra sức khỏe, được thay đổi lượng máu cũ của cơ thể thông qua cơ chế bù đắp. Nhờ có nguồn máu an toàn và chất lượng mà công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được kịp thời.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các khu công nghiệp tỉnh năm 2024, Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức các Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2024” với thông điệp Hiến Giọt máu đào - Trao đời sự sống”. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và sự tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động của Ban chỉ đạo, vì vậy trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn tạo được sức lan tỏa rộng rãi, thu hút được nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia hưởng ứng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức được 05 Ngày hội hiến máu tình nguyện trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia với trên 1.500 người tham dự, thu được 1.265 đơn vị máu, đạt 105% kế hoạch UBND tỉnh được giao, cụ thể:

- Đợt 1: Ngày 9/4/2024 tổ chức tập trung tại khu công nghiệp Phố Nối A thu được 263 đơn vị máu.

- Đợt 2: Ngày 11/4/2024 tổ chức tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long II thu được 119 đơn vị máu.

- Đợt 3: Ngày 24/4/2024 tổ chức tập trung tại khu công nghiệp Thăng Long II thu được 560 đơn vị máu.

- Đợt 4: Ngày 23/5/2024, tổ chức tại Công ty TNHH Sews-Componets Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long II thu được 143 đơn vị máu.

- Đợt 5: Ngày 27/5/2024, tổ chức tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), khu công nghiệp Thăng Long II thu được 180 đơn vị máu.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XII; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Hiến máu tại Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, khu công nghiệp Phố Nối A dự kiến vào tháng 7 năm 2024.

Một số hình ảnh hiến máu tại các doanh nghiệp: