ID Số văn bản Tên văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Trích yếu
1096 562/BQL-DN V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công Văn - Ký hiệu văn bản : 562/BQL-DN
- Trích yếu : V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 562/BQL-DN
- Ngày ban hành : 14/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1095 560/BQL-DN V/v đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động trong các KCN tỉnh Hưng Yên(lần 2) Công Văn - Ký hiệu văn bản : 560/BQL-DN
- Trích yếu : V/v đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động trong các KCN tỉnh Hưng Yên(lần 2)
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 560/BQL-DN
- Ngày ban hành : 14/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1094 558/BQL-TN&MT V/v yêu cầu xử lý triệt để bụi, khí thải, mùi hơi dung môi sơn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án Nhà máy Minghui Technology Việt Nam Công Văn - Ký hiệu văn bản : 558/BQL-TN&MT
- Trích yếu : V/v yêu cầu xử lý triệt để bụi, khí thải, mùi hơi dung môi sơn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án Nhà máy Minghui Technology Việt Nam
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 558/BQL-TN&MT
- Ngày ban hành : 11/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1093 550//BQL-QHXD V/v thi công công trình tạm thuộc dự án Nhà máy JINXIANDA Việt Nam trong KCN Phố Nối A Công Văn - Ký hiệu văn bản : 550//BQL-QHXD
- Trích yếu : V/v thi công công trình tạm thuộc dự án Nhà máy JINXIANDA Việt Nam trong KCN Phố Nối A
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 550//BQL-QHXD
- Ngày ban hành : 10/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1092 253/TB-BQL V/v bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng máy sản xuất linh kiện xe điện, xe máy, máy làm vườn và gia công cơ khí của Công ty TNHH Quốc TếThịnh Vượng Thông báo - Ký hiệu văn bản : 253/TB-BQL
- Trích yếu : V/v bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng máy sản xuất linh kiện xe điện, xe máy, máy làm vườn và gia công cơ khí của Công ty TNHH Quốc TếThịnh Vượng
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 253/TB-BQL
- Ngày ban hành : 10/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1091 255/TB-BQL THÔNG BÁO V/v Kế hoạch giám sát dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Đợt 2 năm 2023 Thông báo - Ký hiệu văn bản : 255/TB-BQL
- Trích yếu : THÔNG BÁO V/v Kế hoạch giám sát dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Đợt 2 năm 2023
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 255/TB-BQL
- Ngày ban hành : 10/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1090 252/TB-BQL V/v bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng máy sản xuất linh kiện xe điện, xe máy, máy làm vườn và gia công cơ khí của Công ty TNHH Quốc TếThịnh Vượng Công Văn - Ký hiệu văn bản : 252/TB-BQL
- Trích yếu : V/v bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng máy sản xuất linh kiện xe điện, xe máy, máy làm vườn và gia công cơ khí của Công ty TNHH Quốc TếThịnh Vượng
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 252/TB-BQL
- Ngày ban hành : 09/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1089 6530174087 Dự án đầu tư YOUNGMIN HI-TECH VINA Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 6530174087
- Trích yếu : Dự án đầu tư YOUNGMIN HI-TECH VINA
- Người ký : 09/08/2023
- Cơ quan ban hành : 6530174087
- Ngày ban hành : 09/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1088 37/GPXD Công ty Cổ phần Thương mại và công nghiệp Minh Quang IDS Chỉ thị - Ký hiệu văn bản : 37/GPXD
- Trích yếu : Công ty Cổ phần Thương mại và công nghiệp Minh Quang IDS
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 37/GPXD
- Ngày ban hành : 09/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1087 38/KH-BQL KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023 Công Văn - Ký hiệu văn bản : 38/KH-BQL
- Trích yếu : KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 38/KH-BQL
- Ngày ban hành : 08/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1086 116/BC-BQL BÁO CÁO V/v đề nghị báo cáo sơ kết Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên08/08/2023 - Ký hiệu văn bản : 116/BC-BQL
- Trích yếu : BÁO CÁO V/v đề nghị báo cáo sơ kết Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên08/08/2023
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 116/BC-BQL
- Ngày ban hành : 08/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
1085 547/BQL-VP rà soát các quy định cần bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ khó khăn,vướng mắc về đầu tư công. Công Văn - Ký hiệu văn bản : 547/BQL-VP
- Trích yếu : rà soát các quy định cần bổ sung, sửa đổi để tháo gỡ khó khăn,vướng mắc về đầu tư công.
- Người ký :
- Cơ quan ban hành : 547/BQL-VP
- Ngày ban hành : 08/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm