THÔNG BÁO số 14/TB - BCĐHMKCN ngày 03/6/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện khu công nghiệp việc hoãn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên ngày 6/6/2024
Tại Thông báo số 13/TB - BCĐHMKCN ngày 27/5/2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên dự kiến tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên (Công ty) từ 7h45 đến 11h00 ngày 6/6/2024 (thứ 5).
THÔNG BÁO số 13/TB-BCĐHMKCN ngày 27/5/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên như sau:
THÔNG BÁO số 11/TB-BCĐHMKCN ngày 02/5/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu Khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) như sau:
THÔNG BÁO số:10/TB - BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam như sau:
THÔNG BÁO số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 21/3/2024 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Khu công nghiệp Thăng Long II năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II năm 2024 như sau:
THÔNG BÁO số 06/TB-BCĐHMKCN ngày 21/03/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các KCN Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024
Ngày 13/3/2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 04/TB-BCĐHMKCN về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 5/4/2024.
THÔNG BÁO số 05/TB-BCĐHMKCN ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - đơn vị tiếp nhận máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên như sau:
THÔNG BÁO số 04/TB-BCĐHMKCN ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Khu công nghiệp Phố Nối A năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Căn cứ tình thực tế, sau khi thống nhất với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu) và Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024 như sau:
Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động, tổ chứchiến máu tình nguyện tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024.
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 05/03/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) các KCN tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2024, ngày 06/3/2024, tại trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024.
Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 năm 2023 tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam.
Ngày 25/5/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam trong KCN Thăng Long II, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại". Tới dự động viên người lao động tham gia hiến máu tình nguyện có Ông Vũ Quốc Nghị - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh.
Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 4 năm 2023 tại Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên trong KCN Thăng Long II.
Hưởng ứng Ngày “Thế giới tôn vinh những người hiến máu 14/6” với mục đích nhằm kêu gọi các quốc gia, kêu gọi cộng đồng hãy ghi nhận và tôn vinh hành động cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện, họ là những người bình thường, nhưng đối với người bệnh, họ là những người anh hùng, họ đã hiến tặng cho người bệnh, cho cuộc sống hai món quà vô giá – đó là máu và thời gian dành để đi hiến máu. Chính nhờ những nghĩa cử này mà hằng năm trên thế giới có hàng trăm triệu lượt người được cứu sống nhờ có máu để truyền.